Akryl samt blandteknik

"Ta av dej masken

så går vi in och dansar"

90 x 90

40 x 40

Min syster och jag,  I

50 x 50

80 x 100

Livets goda dagar

58 X 69

40 x 40

80 x 80

Reidar - Pianist

Kroppsdelar

80 x 120

90 x 90

80 x 120

50 x 50

90 x 90

Min syster och jag,  II

50 x 50

70 x 80

80 x 90

Min syster och jag, III

90 X 90

30 X 30

72 x 60

72 x 60

Reidar - Ivar

Socialist - Syndikalist