Utställningar

Utställning i min gamla folkskola i Segmon - "Skivor till kaffet" förra året i augusti.

Utställning "Efter pandemin" jurybedömd salong på Väsby Konsthall från den 19 mars till den 13 april 2022.

Inga nya utställningar planerade för närvarande.